หนังสือกรมที่ดิน เรื่องการขอคัดลอกข้อมูลจากสำนักงานที่ดิน ฉบับล่าสุด

มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๔๖๐๖ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสาร (ดาวน์โหลด)

0515.5.24606

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s