ทะเบียนทรัพย์สิน(ผ.ท.4)

เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน(ผ.ท.4)กัน

ทะเบียนทรัพย์สิน(ผ.ท.4) คือ สารสนเทศที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดในพื้นที่ปกครองของหน่วยงาน ซึ่งทรัพย์สิน คือ ข้อมูลแปลงที่ดิน ข้อมูลโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น และป้ายตามนิยามในพระราชบัญญัติภาษีฯ ซึ่งในที่นี้ถ้าพิจารณาให้ถูกต้องในกรณีของข้อมูลแปลงที่ดิน ข้อมูลโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น ให้รวมทั้งที่เสียภาษีและไม่เสียภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีบำรุงท้องที่(ข้อมูลแปลงที่ดิน) ถ้าพิจารณามาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ความว่า ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเปนรายแปลงตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s