ขั้นตอนหาชื่อระวางที่ดิน 1:4,000

ขั้นตอนการหาชื่อระวางที่ดิน 1:4,000 เพื่อนำไปใช้คัดลอกระวางที่ดินจากสำนักงานที่ดิน

เราสามารถค้นหารายชื่อระวางได้จากแผนที่เขตปกครองที่มีระบบพิกัดภูมิศาสตร์(จากผังเมืองฯ จังหวัด) หรือแผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50,000 แต่ในตอนนี้จะอธิบายถึงวิธีค้นหารายชื่อระวางได้จากแผนที่เขตปกครองที่มีระบบพิกัดภูมิศาสตร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • คัดสำเนาแผนที่เขตปกครองที่มีระบบพิกัดภูมิศาสตร์ดังในรูป
  • ตีเส้นตารางที่ค่าพิกัดที่เป็นเลขคู่ จากนั้นจะได้ตารางกริดของแผนที่ระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000 ออกมาดังในรูป
  • อ่านค่าระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000 ที่ต้องการ(ครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง) ซึ่งมีวิธีการอ่านคือ ดูค่าพิกัดที่มุมซ้ายล่างของช่องกริดที่ต้องการแล้วเขียนค่าที่อ่านได้กำกับภายในช่องโดยให้อ่านค่าพิกัด X แล้วตามด้วยค่าพิกัด Y ดังตัวอย่างในรูป
  • ทำเช่นนี้จนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องการ จากนั้นเราจะได้ชื่อระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000 ทั้งหมดโดยที่ค่าที่ได้คือชื่อ 4 ตัวท้ายที่ต่อจากชื่อระวางมาตราส่วน 1:50,000 ของแผนที่ทหารครับ เช่นชื่อระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000 คือ 5830IV9096 ค่าที่อ่านได้จากสิ่งที่ทำคือ 9096 ส่วน 5830IV คือชื่อระวางมาตราส่วน 1:50,000 ของแผนที่ทหารครับ หากท่านไม่มีระวางแผนที่ทหาร ท่านสามารถหาชื่อระวางได้จากสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน(โฉนด)ที่มีอยู่ครับ ตรงมุมซ้ายบนที่เขียนว่าระวาง…ครับ

แค่นี้ก็ได้รายชื่อระวางที่ดิน 1:4,000 แล้วครับ

ขอบคุณข้อมูลตัวอย่างจากเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s