สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจำเป็นต้อง มีข้อมูลทั้งหมด(ครบถ้วน)จึงจะสามารถใช้งานได้ใช่หรือไม่?

ตอบ ไม่ใช่ เพราะไม่มีหน่วยงานใดจะมีข้อมูลครบถ้วนเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยน แปลงตลอดเวลา นอกนี้ถึงมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหน่วยงานต่างๆ ก็ยังสามารถจัดเก็บภาษีได้ ดังนั้นระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสามารถทำข้อมูลไปใช้งานไปได้ แต่จะใช้ระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการติดตามข้อมูลให้ครบถ้วน….

จำเป็นต้องจัดทำแผนที่ก่อนจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินหรือไม่?

ตอบ ไม่ เพราะถ้าเราต้องการนำระบบดังกล่าวไปใช้งานบริการรับชำระภาษีเป็นหลัก นอกจากนี้ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินก็ไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลครบถ้วน ดังนั้นข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญที่สุดคือข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน เพราะถ้าไม่มีข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถเก็บภาษีได้ แต่ไม่มีข้อมูลแผนที่ก็สามารถเก็บภาษีได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s