แบบฟอร์มทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี(ผ.ท.5)

ผ.ท.5 สร้างจากผ.ท.4 ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีและได้ดำเนินการชำระภาษีแล้วตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษี โดยจะทำการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ผู้ชำระภาษีได้มาดำเนินการตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s