SpaTax System

SpaTax System คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และการจัดเก็บภาษี…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s