ซักซ้อมแนวทางการประเมินโรงเรือนและที่ดินกรณีตู้โทรศัพท์สาธารณะ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว2164 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินโรงเรือนและที่ดินกรณีตู้โทรศัพท์สาธารณะ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 : ดาวน์โหลด(pdf)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s